Kategorie
 Novinky emailem
 
 Anketa
Kde jste nás našli ?
Na Auto clubu
Na Centrum.cz
Na Doporučení známého
Na Google
Na Seznam.cz
Na Zboží.cz
Obchodní podmínky

DOPRAVA:

Doprava v České republice:

1. Dobírka - Cena dopravy - 135,- Kč (zalíláme jen: Obchodním balíkem - České pošty), bude automaticky připočtena k ceně každé faktury

2. Převodem na účet - Cena dopravy - 99,- Kč (zalíláme jen: Obchodním balíkem-České pošty), bude automaticky připočtena k ceně každé faktury
Číslo účtu(CZK):  mBank  670100-2202740129/6210

Doprava na Slovensko:

1. Platba předem převodem na Běžný účet - Cena dopravy (Dle aktuálního ceníku České poštypro SLOVENSKO  CENA je dle váhy balíku od - 200 Kč) - bude automaticky připočtena k ceně každé faktury (zalíláme jen: Ekonomickým balíkem-České pošty).  Číslo účtu(CZK):  mBank  670100-2202740129/6210

2. Platba předem převodem na PAYPAL účet Číslo účtu:  PayPal  xxxxx ( jen na vyžádání ! )     Cena dopravy (Dle aktuálního ceníku České pošty pro SLOVENSKO CENA je dle váhy balíku od - 200 Kč) - bude automaticky připočtena k ceně každé faktury
(zalíláme jen: Ekonomickým balíkem-České pošty i na Dobírku !!!)

 

3. Zasíláme zboží POUZE - na Slovensko běžným občanům ( v ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ firemním zákazníkům a ani NEVYSTAVUJEME faktury s IČ a DIČ odběratele !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ) Poštovné se na Slovensko nevrací žádnémů zákazníkovi, který chce uvedený díl vrátit, plná částka poštovného bude zákazníkovi odečtena s ceny zboží při vrácení. Také bude odečtena částka za převodní příkaz, který si banka účtuje za převod Kč na Eura.

 

Obchodní podmínky (Nákupní řád):

1. Úvodní ustanovení

2. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.fm-autodily.com
(dále prodávající), jehož provozovatelem je společnost:
FM-AUTODÍLY - Bc. Miroslava PUSTKOVÁ
17. listopadu 909 ( nová adresa firmy od 1 11.2018 )
8. Pěšího pluku 2380 (původně bylo 1975) ( tato adresa byla pouze do 31.10.2018 )
738 02  FRÝDEK-MÍSTEK
IČO: 68909292, DIČ: CZ7562184960
---JSME PLÁTCI DPH---
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (dále kupujících).

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

4. Podáním objednávky kupující stvrzuje seznámení se s reklamačním řádem a obchodními podmínkami a zároveň svůj souhlas s nimi.

5. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká až v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

6. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění formuláře.

7. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

8. Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího po jeho zaplacení a převzetí.

9. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu: www.fm-autodily.com kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivaci osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

10. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

11. Veškeré zboží bude expedováno obchodním balíkem České pošty s.p. Expediční doba je 2 pracovní dny. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet dnem objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.

12. Platební podmínky a popis jednotlivých druhů plateb je specifikován rovněž na stránce "Typy plateb a přepravy".

13. Reklamace

14. Případné reklamace budou vyřízeny podle "Reklamačního řádu" internetového obchodu www.fm-autodily.com, který je v souladu s právním řádem platným v ČR.
UPOZORNĚNÍ: veškeré zboží zakoupené v FM-autodíly je určeno výhradně pro montáž v odborných servisech, reklamaci lze uplatnit pouze s předložením originálního prodejního dokladu a fakturu zakázky o výměně zakoupeného dílu z FM-autodíly, jinak nebude brán zřetel na případnou Reklamaci zakoupeného dílu.

15. "Reklamační řád" internetového obchodu www.fm-autodily.com je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

16. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

17. Kupující má právo podle odstavce 6, novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování a v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.)

18. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:

# na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

# na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
# na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

# na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

# na dodávku novin, periodik a časopisů,

# spočívající ve hře nebo loterii.

19. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

20. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

a. zboží se již nevyrábí nebo nedodává

b. výrazným způsobem dodavatel změnil cenu zboží V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

21. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

22. Závěrečná ustanovení

23. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

24. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny www.fm-autodily.com, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

25. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.